APIE MUS
RENGINIAI
JOGA
DINAMINĖ ŠOKIO JOGA
JOGOS TVARKARAŠTIS
įvykę renginiai
Musų draugų veikla:
REIKI
VEIDO SAVIMASAŽAS
ŠIAULIŲ LABIRINTAS
GALERIJA
ĮDOMU SKAITYTI

MŪSŲ DRAUGAI:
 


   Vedų mėnulio kalendorius kiekvienai dienai
                                 http//gubinas.lt/menulio-kalendorius/

  www.yoga.lvENERGETINIŲ LABIRINTŲ parkas


 


Kas yra mantra?

Mantra – tai skiemuo, žodis arba žodžių junginys (posmas), galintis veikti žmogaus sąmonę ir padedantis dvasiniam tobulėjimui, jeigu juos kartosime, klausysime ar medituosime. Šaknis man sanskrito kalbos žodyje mantra kilusi iš žodžių mana (galvoti, protas) ir tra (apginti, išlaisvinti). Vadinasi, mantra yra tai, kas išlaisvina sąmonę.

Mantros – tai galingos šventos formulės, teigiamai veikiančios žmogaus sąmonę, protą ir likimą. Mokslas apie mantras, esantis Rytų ezoterinių mokymų pagrindu, atveria kelią į harmoniją, sveikatą ir laimę. Mantrų mokslas pagrįstas garsų ir vibracijų tyrimais. Koncentracija į šias vibracijas mus priartina prie Aukščiausios Sąmonės. Mantros yra Aukščiausiųjų sferų dovana mums visiems. Kiekvienas, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, tautybės, išpažįstamos religijos, gali kreiptis į sukoncentruotą mantrose gaivinančią energiją. Kaip Saulė ir oras dovanoja gyvybinę energiją visoms būtybėms, taip ir mantra bet kuriam žmogui gali numalšinti dvasinį alkį.

Mantros jėga patiriama greičiau, jeigu ji gaunama tiesiogiai iš dvasinio mokytojo. Bet nereikia užmiršti, kad mantros – tai ypatinga Aukščiausios Sąmonės dovana, ir jų jėga ima reikštis, kai ieškotojas nuoširdžiai, ryžtingai, su kilniais ketinimais jas praktikuoja.

 


Mantrų poveikis

R.Kiplingas sakė: „Žodis – pats stipriausias žmonijos naudojamas vaistas“. Senoviniame tekste „Narada-pančaratra“ rašoma: „Mantros kartojimas atneša nusiraminimą, palaimą ir klestėjimą. Tam nėra jokių abejonių“. Materialiame lygyje mantra sustiprina susikaupimą, mažina stresinę įtampą, didina gyvybinę jėgą, gerina darbingumą, atmintį, padeda atsikratyti daugelio psichosomatinių susirgimų ir pripildo gyvenimo džiaugsmo. Dvasiniame plane mantra veda į nušvitimą ir ryšį su kosmine sąmone.

Mantrų meditacija išlaisvina žmogaus sąmonę iš emocinio-psichinio sukaustymo, išlaisvina kūrybines galias, neša grožį ir tobulumą į tarpusavio sąveiką su aplinkiniu pasauliu. Meditacija yra intuityvios įžvalgos pagrindas, iš naujo atveriančios žmoguje kažkada prarastą gebėjimą, būdingą poetams, dailininkams ir vaikams, kiekviename gėlės žiedelyje matyti giliausią būties paslaptį ir kasdieninį gyvenimą paversti į šventenybę ir misteriją.

Meditacija – tai ne bet kurio aktyvumo praradimas, greičiau tai veiksmas, judėjimas, matymas, girdėjimas. Ramaus susikaupimo meditacinė būsena – tai ne visiškas bet kokios psichinės veiklos išnykimas, o tik psichikos išlaisvinimas nuo negatyvių faktorių, kurie sukelia chaosą ir trukdo pilnavertei veiklai, maksimaliai potencialių galimybių išraiškai. Tai ne bėgimas nuo realybės, kaip traktuoja kai kurie nežinantys žmonės, tai psichinio savęs tobulinimo kelias. Tai ne tik tiesos suvokimas, tai jos pergyvenimas.

Mantra sustiprina dėmesio koncentraciją. Bet kuris žmogus gali pastebėti, kad jei jis susikaupia į vieną objektą ar idėją, kiti objektai tartum išeina iš jo dėmesio sferos. Jei mes specialiai norime susikoncentruoti į vieną objektą, turime fokusuoti dėmesį tik į tą objektą. Bet jei koncentracijos jėga nedidelė, tai dėmesys klaidžioja nuo vieno objekto prie kito.

Indų psichologijoje tvirtinama, kad objektai turi sugebėjimą pritraukti dėmesį kaip magnetas geležį. Tarp jausmų ir jausmų objekto atsiranda minčių srautas. Protą pritraukia daugelis objektų, ir mažėja jo galimybės. Mantros kartojimas sulaiko minčių srautą, nukreiptą į įvairius objektus. Tai sustiprina proto susikaupimą tikrojo Aš pažinimui. Mantroje slypi didžiulė jėga, ir jeigu praktikuojančiam atsiranda trukdžių meditacijai ir susikaupimui, mantros energija suteikia jam papildomą jėgą. Mantra nuramina protą, jį išvalo, stiprina suvokimą ir atmintį.

Kiekvienas mūsų veiksmas turi pasekmes (ką pasėsi, tą ir pjausi). Jis palieka pėdsaką sąmonėje. Mūsų pasąmonėje saugoma daugybė pėdsakų ir įspūdžių. Jie lemia mūsų elgesį ir proto veiklą. Pasąmonės gelmėse glūdi mūsų rūpesčių, nerimo, įkyrių būsenų priežastys; mūsų įpročių šaknys irgi pasąmonėje. Įspūdžiai ir pėdsakai gali būti teigiami arba neigiami. Jie nulemia žmogaus charakterį.

Jei žmogus pastoviai kartoja mantrą, jo protas prisipildo gerų minčių. Apie ką žmogus galvoja, tuo ir tampa. Jei žmogus medituoja į šviesą ir tyrumą, jo prote vystosi polinkis į gėrį, palaimą, išmintį. Gerų minčių dėka keičiasi žmogaus protas. Kai kartojant mantrą protas susikaupia į jos skambesį ar vibracijas, jis įgyja mantros savybes.

Mantros kartojimą ir meditaciją galima sulyginti su maistu. Tai dvasinis penas išalkusiai sielai. Netgi paprastas mechaniškas mantros kartojimas duoda didelį efektą. Jis pašalina iš jūsų proto visus žemus įpročius ir mintis. Bet labai svarbu pastovumas, pakartokite mantrą kasdien, nors po 15 minučių, bet svarbiausia – kasdien!


Išsilaisvinimas iš streso

Stresas yra nemigos, depresijos ir somatinių susirgimų priežastis. Bet stresas individualus. Tai, kas vargina vieną žmogų, gali būti malonu kitam.

Ilgai besitęsiantis stresas išsekina nervų sistemą. Bet meditacija ir mantros kartojimas gali sustabdyti ardantį streso poveikį. Gali išgydyti nemigą, kuri atsiranda ilgą laiką trunkančios įtampos dėka. Ji gali padėti ir tiems, kurie labai ilgai miega ir neišsimiega. Pastovus meditacijos ir mantros praktikavimas sumažina miego poreikį dėka to, kad duoda didelį energijos užtaisą žmogaus organizmui. Juk mantra – tai energija, sukoncentruota į garsų vibracijas. Kaip rodo stebėjimai, atlikti ajurvedinėse ligoninėse, jogos institutuose ir psichologijos laboratorijose, reguliarus mantros kartojimas išgydo širdies, akių ligas, hormoninius sutrikimus, opas, odos, psichosomatinius susirgimus. Tai atneša ramybę ir sveikatą, savęs pažinimą ir klestėjimą. Tai didina praktikuojančio pasitikėjimą savo jėgomis, veda į optimizmą.

Individuali sąmonė ir kolektyvinė sąmonė per masinės informacijos priemones gauna negatyvių žodžių ir minčių formų, keliančių stresą ir programuojančių stresines būsenas ateičiai. Mantrinės apsaugos metodai leidžia neutralizuoti žodžius, kurių semantinis laukas negatyvus. Kai jūs su kažkuo kalbate, skaitote laikraštį, klausote radijo, žiūrite televizorių, pasistenkite kartoti mantrą, ir ji taps filtru, nepraleidžiančiu negatyvaus, griaunančio, tamsaus poveikio.

Mantra – tai kodas

Žmonėms, nesusipažinusiems su ezoteriniu mokymu apie mantras, jų kartojimas atrodo betikslis. Daugelis mano, kad jei mantros žodžių prasmė nesuprantama, ji negali veikti žmogaus proto. Bet mantra – tai neatsitiktinis žodžių ir raidžių rinkinys. Tam tikras raidžių santykis, balsių ir priebalsių derinys, garsų, užrašomų raidėmis, eiliškumas įvairiais būdais padeda išreikšti kosminę energiją.

Dabartinėse ryšių sistemose naudojamas informacijos suspaudimas, suglaudinimas. Galima aprašyti kokį nors įvykį ar reiškinį, užkoduoti šią informaciją, paskui tam tikru būdu suspausti ją į trumpą signalą ir pasiųsti dideliu atstumu. Kai signalas pasiekia imtuvą, jis apdorojamas ir iššifruojamas.

Mantra yra toks signalas, kai suspaustoje užšifruotoje formoje pateikiamas beribis kiekis informacijos. Apmastymų ir meditacijų dėka mes galime iššifruoti šią informaciją. Kuo daugiau žmogus medituoja į mantrą, tuo labiau mantros energijos ir joje esančios informacijos dėka tobulėja jo sąmonė, tuo labiau žmogui atsiskleidžia mantros reikšmė ir didybė. Senovės Indijos išminčiai kalbėjo, kad visos Vedos, Mahabharata ir Puranos užšifruotos viename žodyje. Kabalos tradicijoje  irgi teigiama, kad visa Biblija užšifruota viename žodyje, reiškiančiame Dievo vardą. Evangelijoje pagal Joną kalbama: Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę“. Senovės žmonės laikė, kad žodžiu galima išreikšti visą Visatą.

Mantrą galima palyginti su vartais, jungiančiais individualią sąmonę su kosmine sąmone. Jums gali parodyti šiuos vartus, vedančius į tobulumą. Jums padės netgi atrakinti spynas, bet atkelti vartus turėsite patys. Jūs turite dėti pastangas, praktikuoti, ir vartai pradės atsiverti.

Tantros knygose šis procesas aprašomas tokiu būdu. Mokinys ima praktikuoti mantrą, ją kartodamas. Bet kuriai praktikai reikalinga energija. Mantros energiją stiprina mokinio energiją. Kaip ugnis stiprėja nuo vėjo, taip ir individuali mokinio energija stiprėja nuo mantros energijos, bet pačios mantros energijos nubudimui reikalingos mokinio pastangos ir energija. Mantros energija taip pat pažadinama įšventinimo metu, tai yra tuo momentu, kai Mokytojas įšventina mokinį į mantrą, perduodamas jam mantros jėgą. Įšventimas žymiai pagreitina praktiką. Bet jeigu mokinys pilnas entuziazmo, kantrybės ir rimtai užsiima mantrų praktika, tai mantra pati gali atverti begalinį  jėgos srautą. Mantros energija, susijungdama su mokinio energija, dovanoja mokiniui sėkmę ir tobulėjimą.   


Kuo skiriasi mantra nuo paprasto žodžio

Mantros skiemenys įkrauti energija, kurios negalime suvokti jausmais, bet ji veikia nepriklausomai nuo to, ar mes suvokiame prasmę, ar ne. Mantros poveikis yra objektyvus. Jei mes suvokiame mantros prasmę, ji veikia žymiai efektyviau.

Mantroje koncentruota Aukščiausios Sąmonės energija. Praktikuojančiam kartojant mantą, ši energija įkvepia jo sąmonę. Įprasti žodžiai tokios energijos neturi. Jūs galite išsirinkti žodį ir kartoti jį ilgą laiką, rezultate pajusite atsipalaidavimą, bet įprastas žodis neatneš tikros meditacinės būsenos ir neatvers Aukščiausios Sąmonės. Dauguma įprastų žodžių sukuria prote vaizdinius, kurie trukdo mantros kartojimui ir meditacijai, iššaukia proto klaidžiojimą. Mantros žodžiai palaipsniui ir švelniai išvalo protą nuo vidinio dialogo, nerimo ir dovanoja ramybę, susikaupimą. Jeigu dvi valandas kartosite keletą įprastų žodžių, pajusite tik nuovargį, atbukimą ir susierzinimą, tačiau mantros žodžių kartojimas atneša energiją protui ir apvalo jausmus, atneša pasitenkinimo ir pastovaus atsinaujinimo pojūtį. Galite ištisas dienas kartoti savo mantrą, bet niekada nepersisotinsite ir nepavargsite. Per mantrą jūs pateksite į aukščiausias kosminės sąmonės sferas ir tapsite šviesos ir energijos šaltiniu kitiems.

Mantra gali atnešti vidinę taiką, harmoniją, bebaimiškumą, pasitenkinimą, sveikatą ir ištvermę. Tačiau svarbiausias mantros praktikavimo vaisius – visa apimančios meilės pažadinimas žmogaus širdyje. Tai yra svarbiausias dvasinio tobulėjimo tikslas ir didžiausia vertybė. Ir tai nėra kokio nors vieno mokymo, tradicijos, bažnyčios ar partijos monopolis. Daugelis išminčių meditacijų ir mantrų dėka pasiekė Aukščiausią Sąmonę, ir visa Visata tapo jų šventove, o jų gyvenimas tapo religija.


© 2009. Sielos harmonija